ZACHOWEK

 

Zachowek. Roszczenie o zachowek przysługuje wówczas, gdy osoba uprawniona nie otrzymała należnej jej części majątku spadkowego czy to w drodze dziedziczenia, czy to w postaci zapisu, czy też poprzez uczynioną przez spadkodawcę i zaliczaną do spadku darowiznę.

 

Zachowek stanowi określony kwotowo ułamek wartość udziału spadkowego, który przypadłby spadkobiercy ustawowemu w przypadku dziedziczenia ustawowego.

 

Uprawnionymi do zachowku są zstępni spadkodawcy (dzieci, wnuki, prawnuki itd.) oraz jego małżonek. Jeżeli spadkodawca, w chwili śmierci nie miał zstępnych, wówczas prawo do zachowku przysługuje jego małżonkowi oraz rodzicom.

adwokat-katowice-zachowek|prawo-do-zachowku-adwokat-katowice|testament-a-zachowek-adwokat-katowice|zachowek-od-darowizny-adwokat-katowice|wydziedziczenie-a-zachowek-adwokat-katowice|komu-należy-się-zachowek-adwokat-katowice