PRAWO PATENTOWE kancelaria adwokacka prawo patentowe kancelaria- patentowa-katowice prawo- patentowe-w-polsce

 

Prawo patentowe. Prawo ochronne na znak towarowy udzielane jest na okres 10 lat, licząc od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP. Ochrona może być przedłużana na kolejne okresy 10-letnie po uiszczeniu opłaty.

 

Prawo własności przemysłowej - patent na wynalazek. Patent na wynalazek udzielany jest na okres 20 lat, licząc od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP.

 

Prawo ochronne na wzór użytkowy. Prawo ochronne na wzór użytkowy udzielane jest na okres 10 lat, licząc od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP.

 

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego udzielane jest na okres 25 lat, licząc od daty dokonania.

 

Prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego. Prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego udzielane jest bezterminowo. Oznaczenia należy zgłaszać w: Urzędzie Patentowym RP – na towary przemysłowe, Komisji Europejskiej za pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – na produkty rolne i środki spożywcze

 

Prawo z rejestracji topografii układów scalonych. Prawo z rejestracji topografii udzielane jest na okres 10 lat od końca roku w którym została wprowadzona do obrotu lub zgłoszona do Urzędu Patentowego RP (w zależności od tego, który z tych terminów upływa wcześniej).

 

Najczęściej wykorzystywanymi formami przedstawieniowymi są oznaczenia: słowne (wyrazy, slogany), słowno-grafi czne (wyrazy z elementami grafi cznymi).

 

Kancelaria specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawie autorskim oraz ochronie dóbr osobistych. Kancelaria reprezentuje klientów przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach dotyczących rejestracji znaków towarowych, a także chroni swoich klientów przed ich bezprawnym wykorzystaniem wytaczając spory przed wszystkimi sądami administracyjnymi, cywilnymi i karnymi.

 

Dobry prawnik: adwokat Katowice Sosnowiec Chorzów Bytom Siemianowice Śl.

kancelaria-patentowa-katowice|kancelaria-patentowa