Baza firm Katalog firm Katalog stron internetowych Pozycjonowanie stron Skorowidz sieciowy Baza firm Katalog stron internetowych Katalog stron internetowych Katalog stron Katalog Stron Katalog stron Wyszukiwarka firm Katalog stron Katalog stron Wyszukiwarka KRS KRS online Wyszukiwarka KRS

Prawo Patentowe| Adwokat Katowice Chorzów Sosnowiec Bytom Siemianowice Śląskie

 

Prawo patentowe

 
 
Prawo ochronne na znak towarowy. Prawo ochronne na znak towarowy udzielane jest na okres 10 lat, licząc od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP. Ochrona może być przedłużana na kolejne okresy 10-letnie po uiszczeniu opłaty.
 
 
 
Prawo własności przemysłowej - patent na wynalazek. Patent na wynalazek udzielany jest na okres 20 lat, licząc od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP.

 

 

 
 
Prawo ochronne na wzór użytkowy. Prawo ochronne na wzór użytkowy udzielane jest na okres 10 lat, licząc od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP.

 

 
 
Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego udzielane jest na okres 25 lat, licząc od daty dokonania.

 

 
 
Prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego. Prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego udzielane jest bezterminowo. Oznaczenia należy zgłaszać w: Urzędzie Patentowym RP – na towary przemysłowe, Komisji Europejskiej za pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – na produkty rolne i środki spożywcze

 

 
 
Prawo z rejestracji topografii układów scalonych. Prawo z rejestracji topografii udzielane jest na okres 10 lat od końca roku w którym została wprowadzona do obrotu lub zgłoszona do Urzędu Patentowego RP (w zależności od tego, który z tych terminów upływa wcześniej).

 

Najczęściej wykorzystywanymi formami przedstawieniowymi są oznaczenia: słowne (wyrazy, slogany), słowno-grafi czne (wyrazy z elementami grafi cznymi).

 

Kancelaria specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawie autorskim oraz ochronie dóbr osobistych. Kancelaria reprezentuje klientów przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach dotyczących rejestracji znaków towarowych, a także chroni swoich klientów przed ich bezprawnym wykorzystaniem wytaczając spory przed wszystkimi sądami administracyjnymi, cywilnymi i karnymi.

 

 

 
Prawo patentowe Kancelaria Adwokacka adwokat Katowice Sosnowiec Chorzów Bytom Siemianowice Śl - prawo patentowe| kancelaria patentowa Katowice| prawo patentowe w Polsce|