SPRAWY KARNE kancelaria adwokacka prawo karne kancelaria adwokacka sprawy karne kancelaria adwokacka w sprawie karnej kancelaria adwokacka do prawa karnego kancelaria adwokacka do sprawy o zabójstwo kancelaria adwokacka do sprawy o gwałt kancelaria adwokacka w sprawie zatrzymania prawa jazdy kancelaria adwokacka do sprawy o kradzież kancelaria adwokacka w sprawie wyroku karnego

 

Prawo karne. Jednym z kanonów prawa karnego jest zasada określoności czynu zabronionego przez ustawę, czyli zasada nullum crimen sine lege. Jest ona bowiem wyrazem stosunku państwa do podstawowych praw i wolności jednostki. 

 

Zasada nullum crimen sine lege ma charakter konstytucyjny i jest pochodną zasady demokratycznego państwa prawnego i zasady adekwatności (stosunkowości). Wynikają z niej trzy postulaty: typizacji czynów zabronionych tylko przez ustawę (nullum crimen sine lege scripta), maksymalnej określoności tworzonych typów (nullum crimen sine lege certa), zakazu stosowania analogii i wykładni rozszerzającej na niekorzyść sprawcy (nullum crimen sine lege stricta) (tak A. Zoll (red.) Kodeks Karny. Komentarz do art. 1 k.k. Zakamycze 2004 r.). 

 

Wina musi być samodzielnie ustalonym w postępowaniu elementem czy to przestępstwa, czy to wykroczenia. 

 

Kancelaria posiada znaczący dorobek w obronie klientów w sprawach karnych. Adwokat od spraw karnych pomoże Państwu rozwiązać nawet najtrudniejsze problemy prawne. Adwokat karnista podejmie się obrony w sprawach karnych, wykroczeniowych, karnoskarbowych oraz reprezentacji osób pokrzywdzonych w postępowaniu karnym. 

 

Adwokat ds. karnych zdobywał  wiedzę i doświadczenie reprezentując klientów w skomplikowanych procesach w sprawach o zabójstwo, zorganizowanych grup przestępczych, naruszeń nietykalności cielesnej małoletnich, kradzieży, wypadków i kolizji drogowych oraz wielu innych spraw szeroko rozumianej gałęzi prawa karnego.

 

Dobry prawnik: adwokat Katowice Sosnowiec Chorzów Bytom Siemianowice Śl.

prawo-karne-chorzów|adwokat-prawa-karnego-chorzów|obrońca-sprawy-karne-chorzów|prawo-karne-adwokat-sosnowiec|sprawy-karne-chorzów|adwokat-sprawy-karne-chorzów|adwokat-sprawy-karne-bytom|adwokat-sosnowiec-sprawy-karne|