adwokat, katowice, kasacja, kancelarii, kasacji, prawnik, skarga-kasacyjna-katowice| kasacja-do-sądu-najwyższego-kancelaria-katowice| kasacja-ile-kosztuje-katowice| odwołanie-od-wyroku-sądu-apelacyjnego-katowice

 

Skarga kasacyjna. Kasację ma prawo wnieść: strona tylko od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie w sprawie. Kasacja wnoszona jest do Sądu Najwyższego za pośrednictwem sądu drugiej instancji, który jako ostatni orzekał w sprawie. Strona, która nie zaskarżyła orzeczenia sądu pierwszej instancji, nie może wnieść kasacji od orzeczenia sądu odwoławczego, jeżeli orzeczenie sądu pierwszej instancji utrzymano w mocy lub zmieniono na jej korzyść.


Kasacja powinna odpowiadać ogólnym wymogom pisma procesowego, a ponadto należy w niej wskazać, na czym polega zarzucane uchybienie. Warto wiedzieć, że kasacja nie przysługuje w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia nie wynosi nawet pięćdziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych – dziesięciu tysięcy złotych. Dodatkowo, skarga kasacyjna nie przysługuje w sprawach dotyczących kar porządkowych oraz w sprawach o alimenty, rozwód, separację czy naruszenie posiadania.


Wniesienie kasacji jest objęte przymusem adwokackim.

adwokat-katowice-kasacja|kancelaria-kasacja-katowice|skarga-kasacyjna-katowice|kasacja-do-sądu-najwyższego-kancelaria-katowice| kasacja-ile-kosztuje-katowice|odwołanie-od-wyroku-sądu-apelacyjnego-katowice