adwokat, katowice, zasiedzenie, kancelaria, jak, nieruchomości, adwokaci, gruntu, mieszkania, w złej wierze, po rodzicach, brak księgi wieczystej, prawo cywilne, prawo do zasiedzenia

 

 

Zasiedzenie nieruchomości. Prawa rzeczowe mają charakter bezpośredni co oznacza, że korzystają one z dobrodziejstwa pierwszeństwa przed prawami obligacyjnymi, jeśli chodzi o porządek ich zaspokajania. Zasiedzenie nieruchomości reguluje m.in. art. 172 ust. 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od 20 lat jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze. Jeżeli mamy do czynienia z posiadaczem w złej wierze, wtedy okres zasiedzenia wynosi 30 lat. 

Nabyć nieruchomość rolną przez zasiedzenie może jedynie rolnik indywidualny, jeżeli - ustalona powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z nieruchomościami rolnymi stanowiącymi jego własność nie przekroczy 300 ha użytków rolnych.

 

Do praw rzeczowych należą:

Własność
Użytkowanie wieczyste
Ograniczone prawa rzeczowe:


Użytkowanie
Służebności
Zastaw
Hipoteka
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

adwokat-katowice-zasiedzenie| zasiedzenie-gruntu-adwokat-katowice|