Baza firm Katalog firm Katalog stron internetowych Pozycjonowanie stron Skorowidz sieciowy Baza firm Katalog stron internetowych Katalog stron internetowych Katalog stron Katalog Stron Katalog stron Wyszukiwarka firm Katalog stron Katalog stron Wyszukiwarka KRS KRS online Wyszukiwarka KRS

Zaprzeczenie ojcostwa Katowice Chorzów Sosnowiec Siemianowice

Zaprzeczenie ojcostwa

 
 
Adwokat w sprawie zaprzeczenia ojcostwa przypomina, iż w polskim prawie obowiązuje zasada domniemania ojcostwa, według której mąż matki zostaje uznany za ojca, jeżeli dziecko urodzi się w czasie trwania małżeństwa lub 300 dni od jego ustania. Domniemanie to może zostać obalone w postępowaniu sądowym o zaprzeczenie ojcostwa.


Jest to ważne ze względu na to, że konsekwencje domniemania ojcostwa aktualnego męża są istotne ze względu na to, iż to domniemany ojciec, a nie ten faktyczny może przekazać nazwisko dziecku, będzie on także sprawować władze rodzicielską nad dzieckiem i to on będzie także obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.


Uprawnionym do wytoczenia powództwo jest mąż matki i matka w terminie do 6 miesięcy po narodzinach dziecka, a także dziecko po osiągnięciu pełnoletności, ale nie później niż do 21 roku życia. Prokurator natomiast może wnieść powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w dowolnym terminie od urodzenia dziecka. Warto zaznaczyć, że mężczyzna nie może wystąpić o zaprzeczenie ojcostwa w stosunku do pełnoletniego dziecka lub po jego śmierci. Niemożliwe jest też wystąpienie o zaprzeczenie ojcostwa w przypadku poczęcia za pomocą zabiegu medycznego, jeśli mąż matki wyraził na to zgodę.

 


 
Dowód z badania DNA. Powód w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa obowiązany jest udowodnić, że faktycznym ojcem dziecka jest kto inny. Najpewniejszym dowodem w tej sprawie jest wynik testu genetycznego na ojcostwo.

 
Zaprzeczenie ojcostwa Kancelaria Adwokacka adwokat Katowice Sosnowiec Chorzów Bytom Siemianowice Śl - zaprzeczenie ojcostwa| zaprzeczenie ojcostwa po rozwodzie| zaprzeczenie ojcostwa przez matkę| zaprzeczenie ojcostwa Chorzów| zaprzeczenie ojcostwa Sosnowiec| zaprzeczenie ojcostwa Siemianowice Śląskie|