ZADATEK A ZALICZKA zadatek zwrot zadatek na mieszkanie zadatek czy zaliczka zadatek na podatek dochodowy zaliczka a VAT

 

 

Zadatek a zaliczka

 

 

Zaliczka podlega zwrotowi nawet w przypadku niewykonania umowy, natomiast zadatek ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może go zachować.

 

Stosownie do art. 394 § 1 k.c. w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

 

Regulacja skutków dania zadatku może wynikać zatem z umowy, ze zwyczaju i z ustawy. Taka też jest jej kolejność jej stosowania, priorytet zatem ma uzgodnienie skutków przez strony w umowie, w dalszej kolejności w grę wchodzi zwyczaj, a dopiero w braku uzgodnienia i zwyczaju dochodzi do głosu regulacja ustawowa, czyli reguła interpretacyjna z art. 394 § 1, dotycząca skutków wręczenia zadatku.

 

 

Dobry prawnik: adwokat Katowice Sosnowiec Chorzów Bytom Siemianowice Śl.

 

 

zadatek| zaliczka| zadatek zwrot| zadatek na mieszkanie| zadatek czy zaliczka| zaliczka na podatek dochodowy| zaliczka a VAT