WYPADEK DROGOWY

Wypadek drogowy. Według ustawy Prawo o ruchu drogowym wypadek drogowy to zdarzenie drogowe, w wyniku którego nastąpiła śmierć jednego z uczestników lub obrażenie ciała trwające dłużej niż 7 dni.

 

Wypadek drogowy jest zdarzeniem mającym miejsce w ruchu lądowym. Wypadek drogowy spowodowany jest poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu. Po dojściu do wypadku, dokumenty, w których opisane są okoliczności zdarzenia sporządzane są przez Policję.


Spowodowanie wypadku komunikacyjnego jest przestępstwem uregulowanym w art. 177 kodeksu karnego.


§1 „Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3,


§2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8."

Kancelaria Katowice Chorzów Sosnowiec Bytom Siemianowice Śl| wypadek-drogowy katowice| kolizja katowice| kolizja samochodów katowice| w sprawie wypadku sosnowiec| w sprawie wypadku drogowego katowice| w sprawie zdarzenia drogowego chorzów