PRAWO SPADKOWE

 

 

Prawo spadkowe. W art. 922 § 1 kc spadek jest definiowany jako ogół praw i obowiązków majątkowych przechodzących ze zmarłej osoby fizycznej na jego spadkobiercę lub spadkobierców. Do spadku należą prawa i obowiązki mające cztery cechy: dwie "pozytywne" (cywilnoprawny i majątkowy charakter), oraz dwie "negatywne" (brak ścisłego związku z osobą zmarłego oraz nie wskazanie przez ustawodawcę, że prawo takie lub obowiązek przechodzi na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami). 

 

Z ogółu praw i obowiązków zmarłego ustawodawca wyłącza prawa i obowiązki niemajątkowe, prawa i obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego oraz prawa i obowiązki przechodzące na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Nie wchodzą one więc w skład spadku. 

 

Zakres spadku zawęża się w stosunku do ogółu praw i obowiązków, które przysługiwały spadkodawcy. Jednocześnie spadkobierców obciążają długi, których podmiotem nie był spadkodawca w chwili swojej śmierci, ani które nie wynikają ze stosunków prawnych, których był on w tym momencie stroną. Spadek zostaje zatem powiększony o długi, które powstają z mocy przepisów prawa spadkowego bądź z chwilą otwarcia spadku bądź po tej chwili (art. 922 § 3 kc).

 

Adwokat udziela pomocy prawnej we wszelkich sprawach spadkowych, niezależnie od tytułu powołania. Adwokat do spraw spadku podejmie się reprezentacji w sprawach sądowych oraz postępowaniach mediacyjnych dotyczących kwestii spadkowych.

 

Prawo spadkowe jest skomplikowaną dziedziną prawa cywilnego, a jej istotną częścią jest instytucja dziedziczenia. W polskim porządku prawnym wyróżnia się dziedziczenie testamentowe oraz dziedziczenie ustawowe. To sąd na wniosek osoby mającej w tym interes, stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Istotne jest zatem posiadanie interesu prawnego. Do uprawnionych należą: spadkobierca, zapisobierca, wierzyciel spadkodawcy, wierzyciel spadkobiercy.


Wymienione osoby są zainteresowane, by formalnie potwierdzić prawa do spadku po zmarłym.

 

Dobry prawnik: adwokat Katowice Sosnowiec Chorzów Bytom Siemianowice Śl.

spadki-rozwody-katowice|spadki-darowizny-adwokat-katowice|adwokat-spadek-sosnowiec|spadek-porady-sosnowiec|prawo-spadkowe-chorzów|prawnik-od-spadków-sosnowiec|adwokat-sosnowiec-sprawy-spadkowe|dziedziczenie-chorzów|adwokat-prawo-spadkowe-chorzów| adwokat-katowice-spadek|prawo-spadkowe-bytom|sprawy-spadkowe-chorzów|prawnik-sprawy-spadkowe-bytom|