PRAWO RODZINNE prawo rodzinne katowice sprawy rodzinne katowice adwokat do sprawy rodzinnej katowice prawo rodzinne sosnowiec adwokat rodzinny katowice

 

Prawo rodzinne. Artykuł 92 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, iż dziecko do pełnoletniości pozostaje pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw (art. 95 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

 

Zgodnie z art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych wobec dzieci, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie.

 

Wysokość zaś obowiązku alimentacyjnego reguluje art. 135 § 1 kpc stanowiący, iż zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. 

 

Poprzez możliwości zarobkowe należy rozumieć nie tylko rzeczywiście osiągane przez zobowiązanego dochody, lecz także wszystkie te, które jest w stanie uzyskać przy właściwym wykorzystaniu wszystkich zdolności i sposobności legalnego zarobkowania.

 

Kancelaria skutecznie pomaga w zasądzeniu alimentów na dziecko, alimentów na żonę, alimentów na rodzica.  Adwokat od spraw rodzinnych przeprowadzi ustalenie ojcostwa i alimenty w jednym postępowaniu, pozbawienie praw rodzicielskich lub ograniczenie  praw rodzicielskich. 

 

Adwokat w sprawach rodzinnych skutecznie pomaga w ustaleniu ojcostwa lub zaprzeczeniu ojcostwa. Z kolei w sprawach o podział majątku wspólnego Kancelaria osiągnęła znaczący sukces w sporach sądowych. Prawo rodzinne to skomplikowana i obszerna gałąź prawa, a kontakt z naszymi specjalistami, mediatorami, biegłymi sadowymi, umożliwia wygrać tobie twoją sprawę.

 

Dobry prawnik: adwokat Katowice Sosnowiec Chorzów Bytom Siemianowice Śl.

prawo-rodzinne-adwokat-katowice|prawo-rodzinne-adwokat-sosnowiec|sprawy-rodzinne-adwokat-katowice|adwokat-ds-rodzinnych-sosnowiec|adwokat-prawo-rodzinne-katowice|adwokat-od-spraw-rodzinnych-chorzów|adwokat-sprawy-rodzinne-chorzów|prawo-rodzinne-chorzów|dobry-adwokat-katowice-prawo-rodzinne|adwokat-sosnowiec-sprawy-rodzinne|sprawy-rodzinne-adwokat-sosnowiec|