PRAWO CYWILNE sprawy cywilne chorzów adwokat do prawa cywilnego katowice adwokat do sprawy cywilnej katowice spółki prawa cywilnego prawo cywilne umowy odsetki prawo cywilne prawo cywilne i handlowe umowy prawo cywilne zastaw prawo cywilne hipoteki prawo cywilne

 

Prawo cywilne. To zdarzenia niezależne lub zależne od woli ludzkiej, które dzielimy na czynności zmierzające do wywołania skutku prawnego np. oświadczenie woli, konstytutywne orzeczenie sądu np. orzeczenie rozwodu, orzeczenie separacji, zasądzenie alimentów, zasądzenie odszkodowania, decyzje administracyjne, np. decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości, zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, czyny bezprawne czyli zachowania działania bądź zaniechania podmiotu, które naruszają zakaz wynikający z normy prawnej, z którym norma prawna wiąże negatywne dla tego podmiotu skutki prawne oraz czyny zgodne z prawem, a więc takie działania, które nie są czynnościami zmierzającymi do wywołania skutków prawnych i nie są też czynami bezprawnymi.

 

Prawo rzeczowe. Prawa rzeczowe mają charakter bezpośredni co oznacza, że korzystają one z dobrodziejstwa pierwszeństwa przed prawami obligacyjnymi, jeśli chodzi o porządek ich zaspokajania. Do praw rzeczowych należą: własność, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe, tj. użytkowanie, służebności, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

 

Prawo zobowiązań. Zgodnie z art. 353 k.c. zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Zobowiązanie wynika z czynności prawnych takich jak: orzeczenie sądu, akt administracyjny, czyny niedozwolone, bezpodstawne wzbogacenie, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia.

 

Dobry prawnik: adwokat Katowice Sosnowiec Chorzów Bytom Siemianowice Śl.

prawo-cywilne-adwokat-sosnowiec|adwokat-sprawy-cywilne-sosnowiecadwokat-prawo-cywilne-sosnowiec|radca-prawny-od-spraw-majątkowych-sosnowiec|adwokat-sprawy-cywilne-katowice|adwokat-prawo-cywilne-katowice|prawo-cywilne-katowice|