Baza firm Katalog firm Katalog stron internetowych Pozycjonowanie stron Skorowidz sieciowy Baza firm Katalog stron internetowych Katalog stron internetowych Katalog stron Katalog Stron Katalog stron Wyszukiwarka firm Katalog stron Katalog stron Wyszukiwarka KRS KRS online Wyszukiwarka KRS

Prawo cywilne| Adwokat Katowice Chorzów Sosnowiec Bytom Siemianowice Śl

Adwokat prawo cywilne 

 
 
Katowice Sosnowiec Chorzów Bytom Siemianowice Śl - profesjonalna pomoc prawna w sprawach cywilnych dotyczy m.in. spraw o odszkodowanie, o zadośćuczynienie, o zapłatę, o roszczenie z rekojmi czy gwarancji.
 
Prawo cywilne to zdarzenia niezależne lub zależne od woli ludzkiej, które dzielimy na czynności zmierzające do wywołania skutku prawnego np. oświadczenie woli, konstytutywne orzeczenie sądu np. orzeczenie rozwodu, orzeczenie separacji, zasądzenie alimentów, zasądzenie odszkodowania, decyzje administracyjne, np. decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości, zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, czyny bezprawne czyli zachowania działania bądź zaniechania podmiotu, które naruszają zakaz wynikający z normy prawnej, z którym norma prawna wiąże negatywne dla tego podmiotu skutki prawne oraz czyny zgodne z prawem, a więc takie działania, które nie są czynnościami zmierzającymi do wywołania skutków prawnych i nie są też czynami bezprawnymi.
 

 

 

 
Prawo rzeczowe. Prawa rzeczowe mają charakter bezpośredni co oznacza, że korzystają one z dobrodziejstwa pierwszeństwa przed prawami obligacyjnymi, jeśli chodzi o porządek ich zaspokajania. Do praw rzeczowych należą: własność, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe, tj. użytkowanie, służebności, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

 

 

 

 

 
Prawo zobowiązań. Zgodnie z art. 353 k.c. zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Zobowiązanie wynika z czynności prawnych takich jak: orzeczenie sądu, akt administracyjny, czyny niedozwolone, bezpodstawne wzbogacenie, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawo cywilne adwokat Katowice Chorzów Sosnowiec Bytom Siemianowice Śl-prawo cywilne| sprawy cywilne| w sprawie cywilnej| do prawa cywilnego| do sprawy cywilnej| spółki prawa cywilnego| prawo cywilne umowy| odsetki prawo cywilne| prawo cywilne i handlowe| umowy prawo cywilne| zastaw prawo cywilne| hipoteki prawo cywilne|