podział, majątku, podzial, majatku, podziału, majątkowe, katowice, sosnowiec, sosnowcu, adwokat, chorzów, chorzow, wspólnego, przed rozwodem, spadkowego, bez rozwodu, dorobkowego, prawo spadkowe podział majątku podział majątku wspólnego podział majątku dorobkowego katowice podział majątku adwokat chorzów podział majątku spadkowego katowice podział majątku bez rozwodu katowice

 

Podział majątku

 

 

Podział majątku wspólnego. Zgodnie z art. 567 § 3 k.p.c. w zw. z art. 688 k.p.c. w sprawie o podział majątku wspólnego wnioskodawca jest zobowiązany wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu. To, że sąd ustala z urzędu skład i wartość majątku wspólnego nie zwalnia wnioskodawcy od obowiązku precyzyjnego określenia swojego stanowiska. 

 

W trakcie postępowania o podział majątku wspólnego, podziałowi podlegają przedmioty majątkowe, będące składnikami majątku wspólnego i istniejące w chwili dokonania podziału tego majątku.  Przedmiotem podziału są jedynie aktywa majątku wspólnego, poza podziałem pozostają zaś długi. Sąd nie rozstrzyga o zaciągniętych przez oboje małżonków w czasie trwania wspólności ustawowej i niespłaconych jeszcze długach oraz nie dokonuje „podziału” zobowiązań byłych małżonków.

 

W postępowaniu o podział majątku wspólnego sąd rozstrzyga o długach, związanych z majątkiem wspólnym i ciążących w czasie trwania wspólności na obojgu małżonkach, jako podmiotach wspólności majątkowej małżeńskiej, które zostały spłacone przez jedno z małżonków z własnych środków po ustaniu wspólności majątkowej, a przed dokonaniem podziału majątku wspólnego.  

 

Nasz adwokat skutecznie pomoże przeprowadzić podział majątku wspólnego po rozwodzie, podział majątku wspólnego przed rozwodem, podział majątku wspólnego bez rozwodu, podział majątku spadkowego

 

Prawo rodzinne to skomplikowana i obszerna gałąź prawa, a kontakt z naszymi specjalistami, mediatorami, biegłymi sadowymi, umożliwia wygrać tobie twoją sprawę.

 

 

Dobry prawnik: adwokat Katowice Sosnowiec Chorzów Bytom Siemianowice Śl.

podział-majątku-sosnowiec|podział-majątku-adwokat-chorzów|podział-majątku-chorzów|radca-prawny-podział-majątku-sosnowiec|adwokat-podział-majątku-sosnowiec|prawnik-podział-majątku-sosnowiec|uwłaszczenie-po-rodzicach|podział-spadku-bytom|jak-wygrać-podział-majątku|czy-intercyza-działa-wstecz|podział-majątku-wspólnego-kpc|intercyza-jak-działa|podział-majątku-śląsk|