ODRZUCENIE SPADKU

 

Odrzucenie spadku. Adwokat skuteczenie pomaga w odrzuceniu spadku co pozwala uniknąć spłaty długów spadkowych. W następstwie odrzucenia spadku nie dziedziczymy ani aktywów, ani pasywów. Zasadniczo zdolność do dziedziczenia ma każda osoba, która została do niego z mocy ustawy bądź z mocy testamentu powołana. Z kolei zdolność do przyjęcia albo odrzucenia spadku przysługuje wyłącznie osobom, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
Jeżeli spadkobierca nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie woli o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku składa jego przedstawiciel ustawowy. Natomiast spadkobierca posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych może samodzielnie złożyć oświadczenie o przyjęciu albo odrzuceniu spadku, o ile zostało ono objęte równoczesną albo uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego.

odrzucenie spadku| odrzucenie spadku adwokat Katowice| zrzeczenie się spadku adwokat Katowice| zrzeczenie spadku adwokat Katowice| zrzeknięcie się spadku adwokat Katowice| termin na odrzucenie spadku adwokat Katowice| odrzucenie spadku adwokat Chorzów| zrzeczenie się spadku adwokat Chorzów| zrzeczenie spadku adwokat Chorzów| zrzeknięcie się spadku adwokat Chorzów| termin na odrzucenie spadku adwokat Chorzów| odrzucenie spadku adwokat Sosnowiec| zrzeczenie się spadku adwokat Sosnowiec| zrzeczenie spadku adwokat Sosnowiec| zrzeknięcie się spadku adwokat Sosnowiec| termin na odrzucenie spadku adwokat Sosnowiec