SPRAWY ALIMENTACYJNE alimenty-katowice adwokat-alimenty- katowice adwokat-alimenty- sosnowiec adwokat-alimenty- chorzów

 

Alimenty. Konsekwencją długu alimentacyjnego jest: egzekucja komornicza, która objąć może zajęcie wynagrodzenia – potrącenie 60% pensji przy umowie o pracę lub całości wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy umowa zlecanie lub umowa o dzieło jest jedynym źródłem dochodu, została zawarta na dłuższy okres, a pensja wypłacana jest w stałych okresach. Egzekucji dokonać można też renty oraz emerytury – w wysokości 60% świadczenia.

 

Zatrzymanie prawa jazdy przez Gminę, która w pewnych przypadkach ma prawo wystąpienia z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy.

 

Egzekucja skarbowa, gdy świadczenie wypłacane jest z Funduszu Alimentacyjnego. Roszczenia wobec Funduszu nie przedawniają się. Gmina może wystawić tytuł wykonawczy, a w tej sytuacji urząd skarbowy ściąga zaległości.

 

Wpisanie na listę dłużników, jeśli zaległości są za okres ponad sześciu miesięcy. Rodzic wpisany do rejestru dłużników będzie miał problem z uzyskaniem kredytu czy zakupów na raty. Dłużnik alimentacyjny musi zostać poinformowany o wpisaniu do rejestru.

Odpowiedzialność karna, jeżeli dłużnik alimentacyjny uporczywie uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do lat dwóch. Ściganie przestępstwa następuje na wniosek organu, jak gmina czy instytucja pomocy społecznej, samego wierzyciela albo z urzędu.

 

Potrzebujesz porady prawnej czy reprezentowania w sporach przed sądami i urzędami. Komornik zajął twoje konto, a może chce zlicytować twoje mieszkanie. Kancelaria ma spore sukcesy w rozwiązywaniu sporów egzekucyjnych. Wiele egzekucji dzięki zespołowej pracy naszej Kancelarii zostało wstrzymanych lub odwołanych ku zadowoleniu naszych klientów. 

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie uzyskania alimentów dla wierzyciela alimentacyjnego czyli osobie uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego na podstawie wyroku sądu czy ugody alimentacyjnej. Wierzycielem alimentacyjnym najczęściej jest dziecko, ale może nim być także małżonek czy rodzić uprawniony do alimentów. Z kolei dłużnikiem alimentacyjnym jest ten, kto ma zasądzone alimenty - najczęściej na dziecko. Jeżeli dłużnik alimentacyjny nie opłaca tych świadczeń regularnie powstaje tzw. dług alimentacyjny. 

 

Kancelaria prowadzi sprawy alimentacyjne dla klientów w Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie, Bytomiu i Siemianowicach. Chcesz zapewnić dzieciom godne życie, skorzystaj z doświadczonego prawnika.

 

Dobry prawnik: adwokat Katowice Sosnowiec Chorzów Bytom Siemianowice Śl.

 

Kancelaria reprezentuje klientów w każdej sprawie i ma znaczące sukcesy zwłaszcza w prowadzeniu spraw alimentacyjnych, rozwodowych, o podział majątku czy spadkowych. Bazując na swojej najlepszej wiedzy i doświadczeniu, Kancelaria świadczy obsługę prawną i służy pomocą w reprezentowaniu klientów w negocjacjach, ugodach sądowych i pozasądowych.

sprawy-alimentacyjne-adwokat-katowice|dobry-adwokat-alimenty-katowice|adwokat-alimenty-sosnowiec|adwokat-od-alimentów-sosnowiec|alimenty-sosnowiec|prawnik-od-alimentów-sosnowiec|radca-prawny-od-alimentów-sosnowiec|sprawy-alimentacyjne-chorzów|adwokat-katowice-alimenty|alimenty-katowice