adwokat-sosnowiec adwokat-chorzów adwokat-katowice adwokat-siemianowice Katalog stron /> /> /> /> /> /> /> />

Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie usług przeznaczonych dla klientów indywidualnych jak i obsługę prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Jednostkowe podejście do Klienta oraz profesjonalizm, pozwalają na zaplanowanie odpowiedniej strategii działania, mającej na celu wypracowanie optymalnych w danej sytuacji rozwiązań.

Są powody dlaczego właśnie my!

Nasze motto to „Jutro lepsze niż dziś” jeśli zdecydujesz się na współpracę z Nami

Nasze motto to ,, rzeczy niemożliwe robimy w jeden dzień, a na cuda trzeba troszkę poczekać"'.

Nasze motto to ,, nie ma rzeczy niemożliwych ". Zapewniamy kompleksową obsługę i pomagamy osiągnąć, to co wydawało się niemożliwe.

Nasze motto „Jeden klient” oznacza, że ​​wszyscy klienci korzystają z usług wyspecjalizowanych prawników od porady prawnej do zakończenia procesu sądowego.

Prawo rodzinne

 

Artykuł 92 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, iż dziecko do pełnoletniości pozostaje pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw ((art. 95 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

 

Zgodnie z art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych wobec dzieci, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie.

 

Dobry prawnik: adwokat Katowice Sosnowiec Chorzów Bytom Siemianowice Śl.

Prawo cywilne

 

To zdarzenia niezależne lub zależne od woli ludzkiej, które dzielimy na czynności zmierzające do wywołania skutku prawnego np. oświadczenie woli, konstytutywne orzeczenie sądu np. orzeczenie rozwoduorzeczenie separacji, zasądzenie alimentów, zasądzenie odszkodowania, decyzje administracyjne, np. decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości, zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, czyny bezprawne czyli zachowania działania bądź zaniechania podmiotu, które naruszają zakaz wynikający z normy prawnej, z którym norma prawna wiąże negatywne dla tego podmiotu skutki prawne oraz czyny zgodne z prawem, a więc takie działania, które nie są czynnościami zmierzającymi do wywołania skutków prawnych i nie są też czynami bezprawnymi.

 

Dobry prawnik: adwokat Katowice Sosnowiec Chorzów Bytom Siemianowice Śl.

Prawo karne

 

Jednym z kanonów prawa karnego jest zasada określoności czynu zabronionego przez ustawę, czyli zasada nullum crimen sine lege. Jest ona bowiem wyrazem stosunku państwa do podstawowych praw i wolności jednostki. 

 

Zasada nullum crimen sine lege ma charakter konstytucyjny i jest pochodną zasady demokratycznego państwa prawnego i zasady adekwatności (stosunkowości).

 

Dobry prawnik: adwokat Katowice Sosnowiec Chorzów Bytom Siemianowice Śl.

Obsługa prawna firm 

 

Nasza kancelaria pomaga w rejestracji i prowadzeniu wszystkich spółek prawa handlowego, w tym najpopularniejszej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,  świadczy doradztwo i posiada bogate doświadczenie w reprezentacji stron w ramach postępowań gospodarczych.

 

Dobry prawnik: adwokat Katowice Sosnowiec Chorzów Bytom Siemianowice Śl.


Po więcej informacji zapraszamy na podstonę kancelarii pt. Spółki

Darmowe porady prawne

 

Obejmują: Prawo karne (sprawy objęte dochodzeniem lub śledztwem), Prawo cywilne(:poradnictwo z zakresu postępowań nakazowych i upominawczych), a także w ramach specjalnej akcji informacyjnej ,, Masz Prawo" 

 

Dobry prawnik: adwokat Katowice Sosnowiec Chorzów Bytom Siemianowice Śl.

 

Prawo ubezpieczeń:

Obejmuje: poradnictwo z zakresu spraw emerytalno – rentowych, sporządzanie odwołań i pism procesowych w sprawach związanych z odwołaniami od decyzji ZUS-u.

 

Dobry prawnik: adwokat Katowice Sosnowiec Chorzów Bytom Siemianowice Śl.

 

Prawo lokalowe i ochrona praw lokatorów:

Obejmuje: sprawy dotyczące uzyskania lub odzyskania tytułu prawnego do lokalu, poradnictwo z zakresu spraw dotyczących praw i obowiązków właścicieli i najemców lokali.

 

Dobry prawnik: adwokat Katowice Sosnowiec Chorzów Bytom Siemianowice Śl.

 

Więc jeżeli potrzebujesz porady prawnej czy reprezentowania w sporach przed sądami i urzędami, a może komornik zajął twoje konto lub chce zlicytować twoje mieszkanie, nie czakaj, kancelaria ma spore sukcesy w prowadzeniu spraw sądowych czy rozwiązywaniu sporów egzekucyjnych. Wiele egzekucji dzięki zespołowej pracy naszej kancelarii zostało wstrzymanych lub odwołanych ku zadowoleniu naszych klientów. 

Czy chcesz z nami porozmawiać?

 

Dodaj główne zalety swojej firmy, które sprawiają, że jest wyjątkowa i najlepsza. Dodaj tekst, dlaczego klienci muszą wybrać twoje produkty lub usługi i jakie korzyści uzyskają po zakupie produktu. Napisz własny tekst, nadaj mu styl i naciśnij Gotowe.

      Umów się na PORADĘ

      tel. + 48 604724860

zybertjan@gmali.com

kancelaria-adwokacka-chorzów|kancelaria-adwokacka-bytom|konsultacje-prawne-katowice|kancelaria-adwokacka-sosnowiec|kancelarie-adwokackie-sosnowiec|kancelaria-prawna-bytom|sosnowiec-adwokat|adwokat-sosnowiec|prawnicy-bytom|prawnik-sosnowiec|prawnik-bytom|dobry-adwokat-katowice|adwokat-nieruchomości-katowice|adwokat-siemianowice|dobry-adwokat-bytom|skuteczny-adwokat-katowice|dobry-adwokat-sosnowiec|adwokat-zus-sosnowiec|doświadczony-adwokat-chorzów|dobry-prawnik-sosnowiec|dobry-prawnik-bytom|dobry-prawnik-chorzów|prawnik-chorzów|prawnik-siemianowice|najlepszy-prawnik-sosnowiec|najlepszy-adwokat-sosnowiec|dobry-prawnik-katowice|adwokat-chorzów|prawnik-od-nieruchomości-katowice|prawnik-nieruchomości-katowice|adwokaci-chorzów|adwokat-bytom||adwokaci-bytom|